جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 42
021-62872

لیست رخداد ها - کارخانه لبنی تولی کولاک