جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 42
021-62872

اعضاء هیئت مدیره

مراد  علیمرادی سرکندی

نام : مراد علیمرادی سرکندی

سمت : مدیر عامل  و عضو هیئت مدیره.

بیشتر

 

ناصر نامخواه سرکندی

نام : ناصر نامخواه سرکندی

سمت :  نائب رئیس هیئت مدیره

بیشتر

 

محمد غفاریان سرکندی

نام : محمد غفاریان سرکندی

سمت : رئیس هیئت مدیره

بیشتر